ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิก เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน โปรดตรวจสอบวันหมดอายุสมาชิกทุกศูนย์ธุรกิจ โดยระบบจะยึดวันหมดอายุสมาชิกจากผังสายงานเป็นหลัก และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุณาต่ออายุรหัสสมาชิกตามศูนย์ธุรกิจของท่านก่อนวันหมดอายุในศูนย์ธุรกิจนั้นๆ


โครงการ ELS Project ประจำปี 2559 หมดเวลาสะสมคะแนน TV วันที่ 5 สิงหาคม 2559 กรุณายื่นใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวโดยทันทีภายใน 20 วัน หลังจากวันปิดยอดแผน B


บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกโปรโมชั่น สลากออมสินจาก Aplus ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยเลขสลากที่แสดงอยู่ในระบบในขณะนี้ จะยังสามารถตรวจรางวัลต่อเนื่องไปได้อีก 4 รอบ


APlus Gold#2

APlus X-Tra (4216)

Triple Plus

APlus Gold#1

Aplus CheckOut

Aplus โสมแดง

Super vip