ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิก เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน โปรดตรวจสอบวันหมดอายุสมาชิกทุกศูนย์ธุรกิจ โดยระบบจะยึดวันหมดอายุสมาชิกจากผังสายงานเป็นหลัก และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุณาต่ออายุรหัสสมาชิกตามศูนย์ธุรกิจของท่านก่อนวันหมดอายุในศูนย์ธุรกิจนั้นๆ


!!Download เอกสารการแจ้งสิทธิ์ท่องเที่ยว ELS!!ขอให้สมาชิกแจ้งสิทธิ์กลับมาทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกโปรโมชั่น สลากออมสินจาก Aplus ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยเลขสลากที่แสดงอยู่ในระบบในขณะนี้ จะยังสามารถตรวจรางวัลต่อเนื่องไปได้อีก 4 รอบ


ประกาศ!! บริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกการใช้คูปองในการแลกซื้อสินค้า Paulena KD 100cc ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ...แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

APlus Gold#2

APlus X-Tra (4216)

Triple Plus

APlus Gold#1

Aplus CheckOut

Aplus โสมแดง

Super vip